Algemene voorwaarden

Wat de praktijklessen betreft als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Enkel de demonstratie door de lesgever van een lesonderdeel valt hierbuiten.

Afgesproken lessen moeten strikt worden nageleefd. De annulatie van lessen kan enkel gebeuren ten laatste 3 werkdagen voor de afgesproken lessen. Indien dit niet wordt nageleefd zal het lesgeld worden aangerekend. Enkel met een geldig doktersattest kan hiervan in geval van ziekte worden afgeweken.

Voor het afgesproken praktijkexamen geldt dezelfde regeling met daarboven nog een retributietoeslag van 26,00 euro die door de kandidaat zal betaald worden aan de rijschool.

Bij annulatie van het rijexamen door het examencentrum (slechte weersomstandigheden) zal dit niet het geval zijn

Indien de lesgever 15 minuten na de afgesproken tijd niet aanwezig is, neem contact op met de lesgever of de rijschool #RS_TEL#.

ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN

De betalingen gebeuren cash bij de aanvang van iedere rijles of met een overschrijving voor de aanvang van een vast pakket praktijklessen. Indien de werkgever in gebreke blijft voor de nodige betalingen zal het te betalen bedrag aan de leerling worden aangerekend. Attesten voor het afhalen van het (voorlopig) rijbewijs worden pas na de volledige betaling van de lesgelden overhandigd.

Tarieven categorie #LL_CATEGORIE#
Inschrijven praktijk 35,00
Praktijkles per uur 75,00
Examenbegeleiding 150,00

LET OP: Voor ieder rijexamen moet op het examencentrum het examengeld, 43,00 , betaald worden. Dit bedrag is niet via de rijschool verrekend en moet dus aan het loket betaald worden voor de aanvang van het rijexamen.